نرم افزار گفتگوی آنلاین دانشگاه صنعتی سهند
عیب یابی
عدم دسترسی به شبکه